00:00:00 SETH PIRITH
00:13:25 END OF TRANSMISSION
03:53:00 STATION OPENING
03:55:00 SETH PIRITH
04:05:00 SADDHARMA MAKARANDA
04:10:00 KITHU OVADANAK
04:15:15 RUPAVAHINI JATHIKA PASALA
05:15:15 RUPAVAHINI JATHIKA PASALA
06:00:00 SIVUDESA - Foreign News - Live
06:20:00 Deshabhimani Gi
06:30:00 ALUTHMA PITUWA - Live
07:00:00 AYUBOWAN SUBA DAVASAK - Live
07:55:00 NEWS
08:00:15 NUGA SEVANA - Live
08:55:00 NEWS
09:00:10 NUGA SEVANA (contd.)
09:40:00 NUGA SEVANA - Bridal
09:55:00 NEWS - LIVE
10:00:10 NUGA SEVENA - Beauty Care
10:20:00 NUGA SEVANA Diva
10:40:00 NUGA SEVANA (contd.)
10:55:00 NEWS
11:00:10 NUGA SEVENA - Contd..
11:15:00 NUGA SEVENA - Contd..
11:30:00 HUNUWATAYE KATHAWA - Stage Drama
12:00:00 MIRINGU DIYA - Tele Drama
12:30:00 NEWS
13:00:00 HIRU VIYANA - Musical - Live
13:55:00 NEWS - LIVE
14:00:00 VIYAPARIKA LOKAYA
14:30:00 YASA ISURU - Tele Drama
14:55:00 NEWS
15:00:00 OSHIN - Japanese Tele Drama
15:30:00 ARUNALU MUTHU WARUSHA- Tele Drama
15:55:00 NEWS - Live
16:00:00 SUJATHA DIYANIYA
16:30:00 RORI - Cartoon series
16:55:00 NEWS - Live
17:00:10 PUNCHI APITH KEMA HADAMU
17:30:00 STATE CHILDREN S DRAMA
17:55:00 NEWS - LIVE
18:00:00 AYUBOWEWA - Health Programme
18:30:00 HIRU SANDU AADAREYI -Korean Drama
18:55:00 NEWS HEADLINES
18:55:30 HIRU SANDU AADAREYI (contd.)
19:30:00 DIYANIYO - Tele Drama
19:59:35 NEWS AND WEATHER REPORT
20:30:00 SATH PATHINI - Tele Drama
21:00:00 PRISON BREAK
21:30:00 JAYODA - Lottery Draw
21:37:00 VASANA SAMPATHA - Lottery Draw
21:45:00 SUPER BALL - Lottery Draw
21:52:00 GOVI SETHA - Lottery Draw
22:00:00 NEWS
22:10:00 RUPAVAHINI DHARMADESHANAWA
23:30:00 RAJATHA SARA