Uncategorised

Director General's Message

කාර්ය බහුල ජීවන රටාවකට හුරු වූ නාගරික සමාජය බොහෝ සෙයින් කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඈත්ව තිබූ යුගයක රූපවාහිනී වැඩසටහනකින් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි තරමේ වෙනසක් සිදු කිරීමට රිවිදින අරුණැල්ලට හැකි වී ඇත.

විසිතුරු මල් පැලෑටි වලින් ගෙවත්ත පුරවා ගන්නවා වෙනුවට ප්‍රයෝජනවත් බෝගයකින් ගෙවත්ත ‍හැඩගන්වන්නට නව ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීමට මේ වනවිටත් රිවිදින අරුණැල්ල හැකි වී තිබේ.

අතිගරු ජනාධිපතුමාගේ අපි වවමු - රට නගමු දිවි නැගුම සංකල්පය වඩාත් අර්ථවත් ලෙස ජනතාව වෙත ගෙනයාමේදී රිවිදින අරුණැල්ල ඉටු කරණා මෙහෙය ප්‍රසංශනීය වේ. අතිශය නාගරීකරණය වූ පරිසරයක පිහිටි ජාතික රූපවාහිනී පරිශ්‍රයේ නිර්මාණය කළ රූපවාහිනී ගෙවත්ත කාලය, අවකාශය, අවම සම්පත් වලින් උපරිම එල නෙලා ගැනීම පිළිබඳව හොඳම ආදර්ශයකි.

වස විස වලින් තොර ආහාර වේලක වටිනාකම කියාදෙන මෙම වැඩසටහන, උත්සාහය හා කැපවීම තුළින් ජීවිතයට වෙනසක් සේම හුදු රූපවාහිනී වැඩසටහනකට පමණක්ම සීමා නොවී, විසිත්ත කාමරයේ සිට ප්‍රේක්‍ෂකයා ගෙවත්තට කැඳවාගෙන යාමේ අර්ථවත් අපේක්‍ෂාවන් සපිරි වැඩසටහනක් බව කිවයුතුය. ජාතික වශයෙන් ලබා ඇති සම්මාන හා දෙස් විදෙස් ‍ප්‍රේක්‍ෂක ප්‍රතිචාර මීට ප්‍රබල සාක්‍ෂියකි.

ජාතික නාලිකාවේ දැක්ම ඔස්සේ නිවැරදි ගමනක් යන රිවිදින අරුණැල්ල මාගේ සුභාෂිංසන පිරිනමමි.

 

 

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය නිමිති කර ගනිමින් පුත්තලම, කුරුණෑගල හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් 03 හි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අතරින් විශිෂ්ටතම ව්‍යාවසායකයන් ජාතික මට්ටමට හදුන්වාදීම හා ඇගයීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු කෙරේ. මේ සදහා අදාල දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලවල දායකත්වය ලැබෙන අතර අයැදුම්පත් කැදවීම හා ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගැනීම එම ආයතන මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

මුලික අයැදුම්පත් මගින් එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙහි විශිෂ්ටතම ව්‍යවසායකයින් 15 දෙනා බැගින් 45 දෙනෙකු තෝරා ගන්නා අතර ඔවුන් ඇගයීමෙන් සුලු, මධ්‍යම හා මහා පරිමාණ යන අංශ 03 තුලින් විශිෂ්ටතම ව්‍යවසායකයින් තෝරා ගැනේ. සෑම අංශයක් වෙනුවෙන් ම පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන වෙනුවෙන් සම්මාන පිරිණැමෙන අතර සෙස්සන්ට සහතික පත් පිරිනැමේ.

අයැදුම්පත් කැවීම

පුත්තලම, කුරුණෑගල හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් 03 හි විවෘත තරගයක් ලෙසින් අයැදුම් පත් කැවනු ලැබේ. ත්‍රයි භාෂා රූපවාහිනී දැන්වීමකින් සහ දිවයින හා The Island යන පුවත් වල පල කෙරෙන දැන්වීම් මගින් හා අදාල දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායක මණ්ඩල වෙත අයැදුම් පත් යොමු කෙරේ.

අයැදුම් පත් කැවීම ආරම්භක දිනය     - 2014.01.28

අයැදුම් පත් කැවීම අවසාන දිනය        - 2014.02.07

 

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් අයැදුම්පත්

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් වානිඡ කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්‍යාපාර මණ්ඩලය

අංක 66/2, දෙවන මහල,

වානිඡ කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්‍යාපාර මණ්ඩල ගොඩනැගිල්ල

කුරුණෑගල පාර,

හලාවත.

0777632072  /  0717649022   Mr Ruwan Nandana

 

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් අයැදුම්පත්

වයඹ වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

අංක 18, ජයවංශ ගොඩනැගිල්ල,

මිහිදු මාවත,

කුරුණෑගල.

0771099500   Mr T G U B Thambugala

 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අයැදුම්පත්

කෑගල්ල වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

අංක 562/1A, නුවර පාර,

මීපිටිය,

කෑගල්ල.

0777844583  /  0727844583  Mr Tissa Ranathunga

 

දිස්ත්‍රික් වැඩමුලු

අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙහි ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් අදාල දිසා වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල විසින් එක් දින වැඩමුලුවක් සංවිධානය කෙරේ. සැම වැඩමුලුවක ම ස්ථානීය වාර්තා (Updates) පැයෙන් පැය ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමග ඉදිරිපත් කෙරේ.

වැඩමුලු පහත දැක්වෙන පරිදි සැලසුම් කර ඇත.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය  

දිනය                - 2014.02.09

ස්ථානය           - ෆාර් ඉන් බීච් හෝටලය - සුදුවැල්ල පාර, හලාවත.

වේලාව             - 08.30 පැය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

දිනය                - 2014.02.10

ස්ථානය           - බ්ලු ස්කයි හෝටලය - මීගමුව පාර, කුරුණැගල.

වේලාව             - 14.00 පැය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිනය                - 2014.02.11

ස්ථානය           - පින්නලන්ද හෝටලය - පින්නවල, රඹුක්කන.

වේලාව             - 08.30 පැය

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2104 තරගකරුවන් හදුන්වාදීමේ වැඩසටහන් මාලාව

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ සදහා එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙන් සුදුසුකම් ලැබු ව්‍යවසායකයින් 15 දෙනා  වෙනුවෙන් ප්‍රචාරක අවස්ථා දැයට කිරුළ වැඩසටහන තුල ලබාදීමට බලාපෙරොත්තුවේ.

වැඩසටහන් විකාශය     - 2014.02.21, 22 සහ 23

විකාශ වේලාව              - 11.00 -12.00 hrs

අලුයම ව්‍යාපාරික සැසිය (Breakfast Business Forum)

අලුයම ව්‍යාපාරික සැසිය මහ බැංකු අධිපතිතුමාගේ ප්‍රධාන දේශනයක් සමගින් මෙරට ප්‍රබල සමාගමක සභාපතිවරයකු හෝ  ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයකුගේ දේශනයක් එක් කෙරේ. මේ සදහා විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඇමතිතුමා සහ ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා ද සහභාගීවේ.

 

ජයග්‍රාහකයින් තේරීම

මූලික වටය

මූලික අයැදුම්පත් කැවීම අවසන, අයැදුම්පත් ඇගයීමකින් පසුව අදාල ව්‍යාපාරික ආයතන වල ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණයකින් දිස්ත්‍රික්කයේ මුල් ව්‍යවසාය 15 තෝරා ගැනේ. විනිශ්චය මණ්ඩලය පිලිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක්, දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසාය මණ්ඩල තුනෙහි නියෝජිතයින් තිදෙනෙක් හා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ නියෝජිතයකුගෙන් සමන්විතවේ.

අවසන් වටය

වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල ජාතික සම්මේලනය නම් කරන නියෝජිතයකු සමග පිලිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක් හා දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසාය මණ්ඩල තුනෙහි නියෝජිතයින් තිදෙනෙකුගෙන් විනිශ්චය මණ්ඩලයසමන්විතවේ. අවසන් ජයග්‍රාහකයින් තෝරාගැනීම වාණිජ හා කර්මාන්ත ජාතික සම්මේලනයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරේ.

සම්මාන ප්‍රදානය

සම්මාන ප්‍රදානය දැයට කිරුළ ප්‍රධාන වේදීකාවේ දී සිදු කෙරේ. එම අවස්ථාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමග ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා,ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා සහ විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඇමතිතුමා  ද සහභාගීවේ.

 

 

සම්මානවර්ග දෙකකි

 1. දිස්ත්‍රික් සම්මාන
 2. කිරුළ සම්මාන

දිස්ත්‍රික් සම්මාන

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය  

 1. සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 2. මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 3. මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායක

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

 1. සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 2. මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 3. මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායක

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

 1. සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 2. මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 3. මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායක

කිරුළ සම්මාන

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2014 - සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායකඅංශය

 1. ප්‍රථම ස්ථානය
 2. දෙවන ස්ථානය
 3. තෙවන ස්ථානය

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2014 - මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායකඅංශය

 1. ප්‍රථම ස්ථානය
 2. දෙවන ස්ථානය
 3. තෙවන ස්ථානය

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2014 - මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායකඅංශය

 1. ප්‍රථම ස්ථානය
 2. දෙවන ස්ථානය
 3. තෙවන ස්ථානය

 

ප්‍රචාරණය

රූපවාහිනී ප්‍රචාරණය ප්‍රචාරක පට, අයැදුම්පත් කැදවීමේ දැන්වීම්, වැඩමුලු ස්ථානීය වාර්තා හා දිස්ත්‍රික් තුනෙහි ප්‍රමුඛ ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙණ වැඩසටහන් තුන දැක්විය හැක.

එමෙන්ම මුද්‍රිත මාධ්‍ය ප්‍රචාරණය දිවයින හා The Island යන පුවත්පත් වල අයැදුම්පත් කැදවීමේ දැන්වීම්, මුල් පිටුවෙහි Count Down දැන්වීම්, වැඩමුලු වාර්තා හා පුවත්පත් අතිරේක දෙකක් පළමුවැන්න සම්මාන උළෙල දින සහ දෙවැන්න සම්මාන උළෙලින් පසුව මගින් සිදු කෙරේ.

හවුල්කාර ආයතන

විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල ජාතික සම්මේලනය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් වානිඡ කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්‍යාපාර මණ්ඩලය

වයඹ වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

කෑගල්ල වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

උපාලි පුවත්පත් ආයතනය

Telecast Schedule - Dubbed Programmes

ProgrammeDayTimeChannel
Yahapath Maharaja - Monday to Friday Daily 18.30 hrs Rupavahini
Water Margin Sunday 13 00 hrs Rupavahini
The X-Files Sunday 14.00 hrs Rupavahini
Abeetha Diyaniya Saturday 07.00 hrs Rupavahini
Play with me sesame, Monday to Friday Daily 16.30 hrs Rupavahini
Sindu Bahiravi - Monday to Friday Daily 19.30 hrs Channel Eye
Nilavi Malavi - Monday to Friday Daily 20.00 hrs Channel Eye
Goldie and the Boxer Tuesday 14.00 hrs Rupavahini
Kramer Vs Kramer Wednesday 14.00 hrs Rupavahini
Alice in the Wonderland 1 Thursday 14.00 hrs Rupavahini
Alice in the Wonderland 2 Friday 14.00 hrs Rupavahini
Athuru Mithuru Thursday 17.30 hrs Rupavahini
 

CEO's Message

ඉරිදා උදේ 7.30ට රූපවාහිනිය අබියස රැස්වෙන පිරිස රටේ ආර්ථිකයට සක්‍රියව දායක කර ගන්නට රූපවාහිනී වැඩසටහනකට හැකිවීම විස්මයකි. එම විස්මිත සත්‍යය ප්‍රායෝගික යථාර්ථයක් කිරීමට රිවිදින අරුණැල්ලට හැකිවීම අපට ආඩම්බරයකි.

වස විසෙන් තොර කාබනික පොහොර යොදා ගෙවතු වගාවේ නිරතවන අයුරු කියා දෙමින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජාතියක් බිහි කිරීමේ උදාර මෙහෙවරට කැපවීම රිවිදින අරුණැල්ලේ අරමුණයි.

පුංචි විවේක කාලයක් පවුලේ පෝෂණය වෙනුවෙන් අර්ථ සම්පන්නව ගත කිරීමේ තෘප්තිය රිවිදින අරුණැල්ලේ ප්‍රේක්ෂක පිරිස මැනැවින් ග්‍රහණය ගැනීම සතුටට කරුණකි.

නැති ඉඩකඩ ගැන කථා නොකර ඇති ඉඩකඩක වගා කරන්නට සේම නාගරික සමාජයේ ජනතාවට ගෙවතු වගාවේ අර්ථසම්පන්න බව කියා දෙන්නට ජාතික රූපවාහිනියේ රිවිදින අරුණැල්ලට හැකිවිය.

එය සත්‍යයකි. විස්මයකි. සැබැවින්ම ආශ්චර්යයකි.

රිවිදින අරුණැල්ල රූපවාහිනියෙන් රටටම පෑයූ සොඳුරු අරුණැල්ලකි.

සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් කැපවුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මගේ ප්‍රශංසාව හිමිවේ.

 

දැයට කිරුළ ගී තරුව 2014

 


 

දැයට කිරුළ ගී තරුව 2014 ට
සහභාගී වී දහසින් බැඳි පියලි සමගින් 
සම්මාන සහතික දිනාගන්න

ශ්‍රී ලංකා රූපාවාහිනී සංස්ථාව,ශ්‍රී ලංකා යූත් සමග තුන්වන වරටත් සංවිධාන කරන “ දැයට කිරුළ 2014“ ගායනා අභිෂේක තරඟය මෙවරද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. වයස අවු 18 - 29 අතර කුරුණෑගල, කෑගල්ල සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවල වල ජීවත්වන තරුණ තරුණියන්ට මේ තරඟයට සහභාගිවිය හැකිය. ජයග්‍රාහකයින්ට වටිනා ත්‍යාග සහ සහතික පිරිනැමේ. දැයට කිරුළ 2014 ජාතික ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව පැවැත්වෙන මේ තරඟය දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන භූමියේ ජාතික රූපවාහිනී මැදිරියේ පැවැත්වෙන අතර එය සජීව ලෙස විකාශය කෙරේ. සම්මුඛ පරික්ෂණ පහත සඳහන් ස්ථාන වලදී පෙ. 09.00 සිට ප.ව 04.00 දක්වා පැවැත්වේ. ජනවාරි 17 පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය - හලාවත - කොළඹ පාරේ පබ්බල ජල ජීවී අභිජනන මධ්‍යස්ථානය, ජනවාරි.18 කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල නුවර පාරේ නො.350 kandyan reach hotel, ජනවාරි19 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - රඹුක්කන පින්නවල පින්නලන්ද හෝටලය. තරඟකරුවන් තමන්ගේ ජීව දත්ත පිටපතක් සහිතව පැමිණිය යුතුය.


Dubbed Children Programmes

Krishna Kumaruge Kathawa
Soon On....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Kela Raajje
Soon On.....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Rori
Soon On....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Khan Kluay Movie
Soon on.....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Samagi Podiththo
Soon On....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Play With Me Sesame
Monday to Friday at 16.30 hrs
Sub Titled in English
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Athuru Mithuru
Thursday at 17.30 hrs
Dubbed in to Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
 
 

Contact Us

 

P.O. Box 2204,
Torrington Square,
Colombo - 07.

 

Contact Details

General Numbers :: 0112501050, 0112599505 - 7

Chairman's Office ::

Tel: 0112587352 Fax: 0112580131 

Director General's Office ::

Tel: 0112587722 Fax: 0112580929

 

FIFA Match Schedule

 

Match No

Date

TC Time

Match

Group

Channel

Remarks

 

13th June

TBC

Opening Ceremony

 

Live

01

 

0100

Brazil Vs Croatia

A

Live

01

 

1400

Opening & Match 01

A

Repeat

01

 

1530

Opening & Match 01

A

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

02

 

2115

Mexico Vs Cameroon

A

Live

 

 

19

19 June

0000

Spain Vs Chile

B

Live

 

 

 

 

 

 

 

19

1400

Spain Vs Chile

B

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

18

1530

Cameroon Vs Croatia

A

Recorded

 

 

 

 

 

 

 

21

 

2115

Colombia Vs Cote d Ivoire

C

Live

 

 

23

20 June

0000

Uruguay Vs England

D

Live

 

 

 

 

 

 

 

22

1530

Japan Vs Greece

C

Recorded

 

 

 

 

 

 

 

23

1400

Uruguay Vs England

D

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

24

 

2115

Italy Vs Costa Rica

D

Live

 

 

25

21 June

0000

France Vs Switzerland

E

Live

 

 

 

 

 

 

 

25

1300

France Vs Switzerland

E

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

26

 

1530

Honduras Vs Ecuador

E

Recorded

 

 

 

 

 

27

 

2115

Argentina Vs Iran

F

Live

 

 

29

22 June

0000

Germany Vs Ghana

G

Live

 

 

 

 

 

 

27

 

1300

Argentina Vs Iran

F

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

28

 

1530

Nigeria Vs Bosnia

F

Recorded

 

 

 

 

 

 

31

 

2115

Belgium Vs Russia

H

Live

 

 

32

23 June

0000

Korea Rep. Vs Algeria

H

Live

 

 

 

 

 

 

32

 

1400

Korea Rep. Vs Algeria

H

Repeat

 

 

 

 

 

 

30

 

1530

USA Vs Portugal

G

Recorded

 

 

 

 

 

 

35

 

2115

Spain Vs Australia

B

Live

 

 

33

24 June

0100

Cameroon Vs Brazil

A

Live

 

 

 

 

 

 

36

 

1400

Netherland Vs Chile

B

Recorded

 

 

 

 

 

 

34

 

1530

Croatia Vs Mexico

A

Recording

 

 

 

 

 

 

 

39

 

2115

Italy Vs Uruguay

D

Live

 

 

37

25 June

0100

Japan Vs Colombia

C

       

Live

 

 

 

 

 

 

 

38

 

1530

Greece Vs Cote d Ivoire

C

Recorded

 

 

 

 

 

 

40

 

1400

Costa Rica Vs England

D

Recorded

 

 

 

 

 

 

 

43

 

2115

Nigeria Vs Argentina

F

Live

 

 

41

26 June

0100

Honduras Vs Switzerland 

E

Recorded

 

 

 

 

 

 

44

 

1400

Bosnia Vs Iran

F

Recorded

 

 

 

 

 

 

42

 

1530

France Vs Ecuador

E

Recorded

 

 

 

 

 

 

45

 

2115

Portugal Vs Ghana

G

Live

 

 

 

47

27 June

0100

Korea Rep. Vs Belgium

H

Live

 

 

 

 

 

 

46

 

1400

USA Vs Germany

G

Recorded

 

 

 

 

 

 

48

 

1530

Algeria Vs Russia

H

Play Back

 

 

 

 

 

 

ROUND OF 16

 

 

 

49

28 June

2115

1 A Vs 2 B

 

Live

 

 

 

 

 

 

 

50

 

0100

1 C Vs 2 D

 

Live

 

 

 

 

 

 

49

 

1300

1 A Vs 2 B

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

50

 

1530

1 C Vs 2 D

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

51

 

2115

1 B Vs 2 A

 

Live

 

 

52

29 June

0100

1 D Vs 2 C

 

Live

 

 

 

 

 

 

 

51

 

1400

1 B Vs 2 A

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

52

 

1530

1 D Vs 2 C

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

53

 

2115

1 E VS 2 F

 

Live

 

 

54

30 July

0100

1 G Vs 2 H

 

Live

 

 

 

 

 

 

53

 

1400

1 E Vs 2 F

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

54

 

1530

1 G Vs 2 H

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

55

 

2115

1 F Vs 2 E

 

Live

 

 

56

01July

0100

1 H Vs 2 G

 

Live

 

 

 

 

 

 

55

 

1400

1 F Vs 2 E

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

56

 

1400

1 H Vs 2 G

 

Repeat

 

 

TBC

02 July

1530

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

1400

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

2130

TBC

 

Repeat

 

 

TBC

03 July

1400

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

1530

TBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBC

 

2115

TBC

 

 

 

 

TBC

04 July

1400

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

1530

TBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTER FINALS

 

 

 

58

04 July

2115

W 53 Vs W 54

 

Live

 

57

05 July

0100

W 49 Vs W 50

 

Live

 

 

 

 

 

 

58

 

1300

W 53Vs W 54

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

57

 

1530

W 49 Vs W 50

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

60

 

2115

W 55 Vs W 56

 

Live

 

 

59

06 July

0100

W 51 Vs W 52

 

Live

 

 

 

 

 

 

 

60

 

1400

W 55 Vs W 56

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

59

 

1530

W 51 Vs W 52

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

2115

TBC

 

Repeat

 

 

TBC

07 July

1400

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

1530

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

TBC

 

2115

TBC

 

Repeat

 

 

TBC

08 July

1400

TBC

 

Rpeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

1530

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

 

2115

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMI FINALS

 

 

61

09 July

0100

W 57 Vs W 58

 

           

Live

 

 

 

 

 

 

61

 

1400

W 57 Vs W 58

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

61

 

1530

W 57 Vs W 58

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

61

 

2115

W 57 Vs W 58

 

Repeat

 

 

 

62

10 July

0100

W 59 Vs 60

 

Live

 

 

 

 

 

 

62

 

1400

W 59 Vs 60

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

62

 

1530

W 59 Vs 60

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

62

 

2115

W 59 Vs 60

 

Repeat

 

 

61

11 July

1400

W 57 Vs W 58

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

62

 

1530

W 59 Vs 60

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

62

 

2115

W 59 Vs 60

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

TBC

12 July

1300

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

TBC

 

1530

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

TBC

 

2115

TBC

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAY OFF (3rd Place)

 

 

63

13 July

0100

Looser 61 Vs Looser 62

 

Live

 

 

 

 

 

 

63

 

1300

Looser 61 Vs Looser 62

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

63

 

1530

Looser 61 Vs Looser 62

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

63

 

2115

Looser 61 Vs Looser 62

 

Repeat

 

 

 

 

 

FINAL

 

 

64

14 July

0000

W 61 Vs W 62

 

Live

 

 

 

 

 

 

64

 

1400

W 61 Vs W 62

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

64

 

1530

W 61 Vs W 62

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

64

 

2115

W 61 Vs W 62

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

අප අමතන්න

රිවිදින අරුණැල්ල
ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාව,
කොළඹ 07.

දුරකථන : 011 501050
              011 599505

උදයද සිල්වා (කෘෂි විද්‍යාඥ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About Rividina Arunella

රිවිදින අරුණැල්ලේ අතීතය

රූපවාහිනී මාධ්‍ය කලාව ප්‍රායෝගික හා සුභදායක දිශාවන් කරා ගමන් කළ නව සංකල්පයෙන් 2002 වසරේ මැද භාගයේදී ඉස්මතු විය. එය රූපවාහිනී අසිරිමත් ගෙවත්තයි. මෙම වැඩසටහන ආරම්භ වුයේ ජාතික රූපවාහිනියේ නුගසෙවණ නම් වූ උදා විකාශන වැඩසටහන තුළින්ය.

දෘශ්‍ය මාධ්‍ය නාලිකා තුළ නොවැදගත් කාලයක් ලෙස සලකුණු වූ උදය වරුව මිළ අධික අගනා විකාශ කාලයක් බවට පත්කළ වැඩසටහන නුගසෙවණයි. එය රූපවාහිනී ක්‍ෂෙත්‍රයට නව සංකල්පයක් හදුන්වා දුන් පුරෝගාමී වැඩසටහනක් ලෙස හැඳින්විය හැක. ව්‍යාපාරික ක්‍ෂෙත්‍රය තදින් බැඳගත් වැඩසටහනක් බවට පත්වු නුග සෙවණ තුළ අසිරිමත් ගෙවත්තට හිමි වුයේ අද්විතිය ස්ථානයකි. නුගසෙවණ තුළ තිබු සිමිත විකාශන ඉඩකඩ ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන පුළුල් අවකාශයක් නොතිබුණ බැවින් එය වෙනම වැඩසටහනක් ලෙස ඉරිදා උදේ 7.30ට රිවිදින අරුණල්ල නමින් නිෂ්පාදනය විය.

විවේකය එලදායි හා අර්ථවත් එකක් බවට පත්කරවමින් තමාගේම ගෙවත්තක් තනාගැනීමට ජනතාව පොළඹවන රූපවාහිනී වැඩසටහනක් ලෙස, ඉරිදා උදේ 7.30ට විකාශය කිරිම තුළින් එය තවදුරටත් ජනතා ආකර්ෂණය දිනාගත් වැඩසටහනක් බවට පත්විය.

රූපවාහිනී පරිශ්‍රය තුළ තනා ඇති ගෙවත්තක ආදර්ශය පසුබිම් කර ගනිමින් ගෙවතු වගාවේ සාර්ථකත්වයට තුඩු දෙන දැනුම හා ආකල්ප වර්ධනය ඇති කරවන පරිදි කෘෂි විද්‍යාඥවරයකු වූ උදය ද සිල්වා මහතා ප්‍රධාන කොට නිවේදිකාවකගේද සහය ඇතිව වැඩසටහන නිර්මාණය වේ.

ප්‍රථම වතාවට මාධ්‍ය ආයතනයක සජීවි ගෙවතු පරිශ්‍රයක් නිර්මාණය වූයේ අසිරිමත් ගෙවත්ත සඳහාය. එය මේ වනවිට “ රිවිදින අරුණැල්ල“ වැඩසටහන සදහා ඉතා සක්‍රීයව සාරවත් ගෙවත්තක් බවට පත්කරගෙන තිබේ.

වස විසෙන් තොර ආහාර වේලක් තමාගේ ගෙවත්ත තුළින්ම ලබා ගැනීමට ජනතාව යොමු කරන රිවිදින අරුණැල්ල කාබනික පොහොර භාවිතය හා ස්වභාවික පළිබෝධ මර්ධනය හා උපක්‍රම පිළිබද දැනුවත් කරයි. මේ වන විට මෙම වැඩසටහන් මාලාව හරහා දුර්ලභ ගණයේ භෝග විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රේක්‍ෂකයන් විසින් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර එම බෝග ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු සිදුකර ඇත.

ඉරිදා උදය වරුවේ විකාශය වීම තුළින් විවිධ වෘත්තිකයන් මෙම වැඩසටහන වටා රොක් විය. වෛද්‍යවරුන්/ඉංජිනේරුවන් ආදී රජයේ පරිපාලන නිලධාරීන් සෞඛ්‍යයට හිතකර ව්‍යායාමයටත් නිවසේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ආහාර නිපදවා ගැනීමටත් තම ගෙවත්ත උපයෝගී කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකිවී ඇත. කඩපිලේ ගනුදෙනුව අවමකර ගැනීමට හැකි වීම නිසා තම ආර්ථිකය ඉහළ නංවා ගැනීමට මෙම වැඩසටහන පිටිවහලක් වී ඇත.

රිවිදින අරුණැල්ල වැඩසටහනේ තේමා සංකල්පය තව දුරටත් ජනගත කොට ගෙවතු වගා සංකල්පය පුළුල් ප්‍රචාරයක් ලබාදීමේ අරමුණෙන් තවත් වැඩසටහන් මාලාවක් නිෂ්පාදන විය. එය “රන් අස්වනු මංගල්‍යයයි. මෙහි තේමා පාඨය වුයේ “ස්වයංපෝෂිත දේශයකට රූප මාධ්‍යයේ පෙරගමන්කරු යන්නයි“. මෙය ගෙවතු වගා තරගාවලියක ස්වරූපයෙන් දියත් කළ රූපවාහිනී වැඩසටහන් මාලාවකි.

ජාතික නාලිකාවෙන් ප්‍රථම වරට හොඳම ගෙවත්ත (2008 වසරේදී) තේරීමේ දීප ව්‍යාප්ත ගෙවතු තරගාවලියක් ඇරඹිය. එහිදී තරග කණ්ඩායම් 4ක් යටතේ මෙහෙය විය.

1.හොදම තෙත් කලාපීය ගෙවත්ත

2.හොදම වියළි කලාපීය ගෙවත්ත

3.හොදම පාසැල් ගෙවත්ත

4.හොදම මහල් නිවාස වගාව

එම තරගවලියේ පළමු අධීක්ෂණ කටයුතු පේරාදෙණිය කෘෂි විද්‍යා පීඨයේ කෘෂි විද්‍යාර්තීන් විසින්ද, අවසාන වටය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි පීඨයේ මහාචාර්ය වරුන්ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල් තුමා සහ කෘෂි විද්‍යාඥ උදය ද සිල්වා මහාත විසින් සිදුකෙරිණි.

ජයග්‍රහණයන් සදහා වටිනා තෑගි මුදල් පිරිනැමිණි.

ඒ අනුව පළමු ස්ථානය ලබා ගත් ජයග්‍රහකයාට ස්ටර්ලින් ඔටෝමොබයිල් පෞද්ගලික සමාගම වෙතින් FAW ද්විත්ව වායුසමීකරණ වෑන් රථයක් පිරිනමන ලදී. දෙවන ස්ථානය සදහා සෙනාරෝ මෝටර්ස් වෙතින් ත්‍රීවිල් රථයක්ද තෙවන ස්ථානය සදහා අබාන්ස් වෙතින් පියාජෝ මෝටර් සයිකලයක් සහ සැනසිලි තෑගි ලෙස අබාන්ස් වෙතින් හිරෝ ස්ට්‍රිම් මෝටර්සයිකල් 20 පිරිනමන ලදි.

මහල් නිවාස සදහා ප්‍රථම ස්ථානයට මල්ලිකා හේමචන්ද්‍ර වෙතින් රු.50.000 ක චෙක්පතක් සහ සැනසිලි තෑගි සඳහා රු10000 චෙක්පත් 5ක් ලබාදෙන ලදි.

පාසල් ගෙවතු සදහා සදීපා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගෙන් රු ලක්ෂ 5ක චෙක්පතක් හා වටිනා පොත් ලබාදෙන ලදි.මෙවන් සුවිසාල තෑගි ප්‍රමාණයක් ලබාදුන් වෙනත් කෘෂිකර්ම වැඩසටහනක් මින් පෙර රූපවාහිනි මාධ්‍ය ක්‍ෂෙත්‍රය තුළ නොතිබුණි. අනුග්‍රාහක භවතුන් පිරිසක් මෙම වැඩසටහනට අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීමද විශේෂයකි. තෑගි ලබාදීමට වඩා ජනතාව ගෙවතු වගාව කෙරේ අවධිගත කිරීමට හා ඊට උත්තේජනයක් සැපයීමට හැකිවීම මෙම වැඩසටහන ලද ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. මෙම තරගාවලිය ලබාගත් ජනතා ආකර්ශනය මත එහි දෙවන අදියර 2009 වසරේදි ඇරඹිණි. මෙවැනිම ලක්‍ෂ ගණනේ තෑගි ලබාදීමට අනුග්‍රාහක භවතුන් හා එක්වෙමින් රූපවාහිනී සංස්ථාව පෙරමුණ ගත්තාය.

අසිරිමත් ගෙවත්ත, රිවිදින අරුණැල්ල, රන් අස්වනු මංගල්‍යය යන සියලු මාලා වැඩසටහන්වල අරමුණු වුයේ රටේ කෘෂි ආර්ථික පෙරළියකට සක්‍රියව හා වක්‍රාකාරව උරදීමත් ජනතා පරිභෝජනය සඳහා පවුල් ඒකකය තුළ ස්වයං පෝෂිත ආහාර රටාවක් නිර්මාණය කරගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකසා දීමත්ය.

“අපි වවමු රට නගමු“ නමින් රජය දියත් කල දේශිය ආහාර දිරිගැන්වීමේ ජාතික මෙහෙයුමට පූර්වගාමි හා සමාගමී මාධ්‍ය ප්‍රචාරයක් ලබාදීම සඳහා මෙම වැඩසටහන තුළින් ඉටුවුයේ නොමද මෙහෙවරකි.

වසර 10ක් පුරා අඛණ්ඩව වැඩසටහන පවත්වාගෙන යෑමට හැකිවුයේද එහි ඇති අනම්‍ය ප්‍රේක්‍ෂක ඉල්ලුම හා එහි ඇති වැදගත්කම නිසාය.

තවදුරටත් වැඩසටහනේ මුහුණුවර හා අන්තර්ගතයේ හරබර සමබරතාවය පවත්වා ගනිමින් සෑම ඉරිදාවකම පෙරවරු 7.30 ට රිවිදින අරුණැල්ල නමින් ඔබේ ආලින්දයට පැමිණේ.

                                   

 

Dubbed Programmes - Family Series

The Sensitive Samurai
Soon on...
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant: Thusitha Vidanapathirana
Water Margin
Sunday at 13.00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
The X-Files
Sunday at 14 00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Yahapath Maharaja
Monday to Friday at 18 30 hrs
Dubbed in to Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Sindu Bahiravi
Monday to Friday at 19.30 hrs
Sub Titled in Sinhala - Telecast on NethraTV
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Nilave Malare
Monday at 20.00 hrs
Sub Titled in Sinhala - Telecast on NethraTV
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Abeetha Diyaniya
Saturday at 07.00 hrs
Sub Titled in Tamil
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Goldie and the Boxer
Tuesday at 14.00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Kramer Vs Kramer
Wednesday at 14.00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Alice in Wonderland 1
Thursday at 14.00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Alice in Wonderland 2
Friday at 14.00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Viva Cuba
Soon on...
Dubbed in to Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransriilal
Dubbing Assistant:
 
 

Other Government Websites

Airport & Aviation Services (Sri Lanka) Ltd.
Arthur C. Clarke Centre for Modern Technologies   
Atomic Energy Authority
Attorney General's Department
Bank of Ceylon
Board of Investment of Sri Lanka (BOI)
Bureau of Foreign Employment
Bureau of Infrastructure Investment
Central  Bank of Sri Lanka
Central Cultural Fund
Central Engineering Consultancy Bureau (CECB)
Ceylon Electricity Board
Ceylon Hotels Corporation
Clothing Industry Training Institute
Coast Conservation Department
Coconut Development Authority
Colombo International School
Commission to Investigate Allegation of Bribery or Corruption (CIABOC)
Co-operative Wholesale Establishment (CWE)
Department of Agriculture
Department of Animal Production and Health
Department of Archaeology
Department of Ayurveda 
Department of Census & Statistics
Department of Elections
Department of Examinations
Department of External Resources
Department of Fiscal Policy & Economic Affairs
Department of Fisheries and Aquatic Resources
Department of Immigration & Emigration
Department of Information
Department of Inland Revenue
Department of Labour
Department of Meteorology
Department of National Archives
Department of National Budget 
Department of National Museums 
Department of Posts 
Department of Public Enterprises 
Department of Registrar of Companies 
Department of Registration of Persons 
Department of State Accounts 
Department of Wildlife Conservation 
Development Lotteries Board 
E Sri Lanka 
Eastern University, Sri Lanka 
Employees' Provident Fund (EPF) 
Energy Supply Committee 
Energy Conservation Fund
Teaching Hospital Colombo South
Geological Survey and Mines Bureau (GSMB)
Government Official Web Portal
Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and Training Institute
Independent Television Network Ltd. (ITN)
Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement
Industrial Development Board (IDB)
Industrial Technology Institute (ITI)
Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA)
Institute of Fundamental Studies (IFS)
Institute of Policy Studies (IPS) 
JobsNet - Sri Lanka
Kalubowitiyana Tea Factory Ltd.
Lanka General Trading Company
Lanka Transformers Ltd.
Legal Draftsman's Department
Microfinance for Tsunami Affected Areas
Millennium Development Goals Sri Lanka
Monitoring and Progress Review Division - Ministry of Finance & Planning
National Child Protection Authority (NCPA) 
National Disaster Management Center Sri Lanka 
National Youth Services Council 
National Zoological Gardens
North East Provincial Council 
North Western (Wayamba) Provincial Council 
Official of the Cabinet of Ministers 
Official Legal Information Network of Sri Lanka (Lawnet)
People's Bank 
Parliament of Sri Lanka  
Planetarium 
Police 
Postgraduate Institute of Management (PIM) – University of Sri Jayewardenapura
Postgraduate Institute of Science - University of Peradeniya 
President of Sri Lanka
Prime Minister of Sri Lanka
Public Enterprise Reform Commission 
Public Performance Board
Public Procurement Bureau - Department of Public Finance  
Rana Viru Seva Authority (Welfare of Servicemen) 
Rana Viru Remembrance Park 
Resettlement and Rehabilitation Authority of the North (RRAN) 
Rice Research & Development Institute 
Science & Technology Human Resources Development Project
Secretariat for Coordinating the Peace Process
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka
Small and Medium Enterprise Developers
Sri Lanka Army 
Sri Lanka Broadcasting Corporation (National Radio)  
Sri Lanka Cashew Corporation 
Sri Lanka Convention Bureau 
Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy 
Sri Lanka Domain Registry 
Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation 
Sri Lanka Export Development Board (EDB) 
Sri Lanka Handicrafts Board (Laksala) 
Sri Lanka Institute of Development Administration (SLIDA) 
Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) 
Sri Lanka Insurance Corporation Ltd. 
Sri Lanka Inventors’ Commission 
Sri Lanka Ports Authority (Colombo Port) 
Sri Lanka Rice Research Institute 
Sri Lanka Rupavahini Corporation (National Television) 
Sri Lanka Standards Institution 
Sri Lanka Tea Board 
Sri Lanka Tea Research Institute 
Sri Lanka Telecom Ltd. 
Sri Lanka Television Training Institute 
Sri Lanka Tourist Board 
Sri Lanka Trade
Sri Lankan Airlines Ltd. 
Sri Lankan Cargo Ltd. 
State Mortgage and Investment Bank
State Pharmaceuticals Corporation 
Task Force for Rebuilding the Nation - TAFREN 
Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRC) 
Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC)
Textile Training and Services Centre 
The National Institute of Education
The Open University of Sri Lanka (OUSL)