• water thank2

Uncategorised

Dengu Prevention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාර්ය බහුල ජීවන රටාවකට හුරු වූ නාගරික සමාජය බොහෝ සෙයින් කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඈත්ව තිබූ යුගයක රූපවාහිනී වැඩසටහනකින් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි තරමේ වෙනසක් සිදු කිරීමට රිවිදින අරුණැල්ලට හැකි වී ඇත.

විසිතුරු මල් පැලෑටි වලින් ගෙවත්ත පුරවා ගන්නවා වෙනුවට ප්‍රයෝජනවත් බෝගයකින් ගෙවත්ත ‍හැඩගන්වන්නට නව ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීමට මේ වනවිටත් රිවිදින අරුණැල්ල හැකි වී තිබේ.

අතිගරු ජනාධිපතුමාගේ අපි වවමු - රට නගමු දිවි නැගුම සංකල්පය වඩාත් අර්ථවත් ලෙස ජනතාව වෙත ගෙනයාමේදී රිවිදින අරුණැල්ල ඉටු කරණා මෙහෙය ප්‍රසංශනීය වේ. අතිශය නාගරීකරණය වූ පරිසරයක පිහිටි ජාතික රූපවාහිනී පරිශ්‍රයේ නිර්මාණය කළ රූපවාහිනී ගෙවත්ත කාලය, අවකාශය, අවම සම්පත් වලින් උපරිම එල නෙලා ගැනීම පිළිබඳව හොඳම ආදර්ශයකි.

වස විස වලින් තොර ආහාර වේලක වටිනාකම කියාදෙන මෙම වැඩසටහන, උත්සාහය හා කැපවීම තුළින් ජීවිතයට වෙනසක් සේම හුදු රූපවාහිනී වැඩසටහනකට පමණක්ම සීමා නොවී, විසිත්ත කාමරයේ සිට ප්‍රේක්‍ෂකයා ගෙවත්තට කැඳවාගෙන යාමේ අර්ථවත් අපේක්‍ෂාවන් සපිරි වැඩසටහනක් බව කිවයුතුය. ජාතික වශයෙන් ලබා ඇති සම්මාන හා දෙස් විදෙස් ‍ප්‍රේක්‍ෂක ප්‍රතිචාර මීට ප්‍රබල සාක්‍ෂියකි.

ජාතික නාලිකාවේ දැක්ම ඔස්සේ නිවැරදි ගමනක් යන රිවිදින අරුණැල්ල මාගේ සුභාෂිංසන පිරිනමමි.

 

 

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය නිමිති කර ගනිමින් පුත්තලම, කුරුණෑගල හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් 03 හි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අතරින් විශිෂ්ටතම ව්‍යාවසායකයන් ජාතික මට්ටමට හදුන්වාදීම හා ඇගයීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු කෙරේ. මේ සදහා අදාල දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලවල දායකත්වය ලැබෙන අතර අයැදුම්පත් කැදවීම හා ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගැනීම එම ආයතන මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

මුලික අයැදුම්පත් මගින් එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙහි විශිෂ්ටතම ව්‍යවසායකයින් 15 දෙනා බැගින් 45 දෙනෙකු තෝරා ගන්නා අතර ඔවුන් ඇගයීමෙන් සුලු, මධ්‍යම හා මහා පරිමාණ යන අංශ 03 තුලින් විශිෂ්ටතම ව්‍යවසායකයින් තෝරා ගැනේ. සෑම අංශයක් වෙනුවෙන් ම පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන වෙනුවෙන් සම්මාන පිරිණැමෙන අතර සෙස්සන්ට සහතික පත් පිරිනැමේ.

අයැදුම්පත් කැවීම

පුත්තලම, කුරුණෑගල හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් 03 හි විවෘත තරගයක් ලෙසින් අයැදුම් පත් කැවනු ලැබේ. ත්‍රයි භාෂා රූපවාහිනී දැන්වීමකින් සහ දිවයින හා The Island යන පුවත් වල පල කෙරෙන දැන්වීම් මගින් හා අදාල දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායක මණ්ඩල වෙත අයැදුම් පත් යොමු කෙරේ.

අයැදුම් පත් කැවීම ආරම්භක දිනය     - 2014.01.28

අයැදුම් පත් කැවීම අවසාන දිනය        - 2014.02.07

 

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් අයැදුම්පත්

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් වානිඡ කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්‍යාපාර මණ්ඩලය

අංක 66/2, දෙවන මහල,

වානිඡ කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්‍යාපාර මණ්ඩල ගොඩනැගිල්ල

කුරුණෑගල පාර,

හලාවත.

0777632072  /  0717649022   Mr Ruwan Nandana

 

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් අයැදුම්පත්

වයඹ වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

අංක 18, ජයවංශ ගොඩනැගිල්ල,

මිහිදු මාවත,

කුරුණෑගල.

0771099500   Mr T G U B Thambugala

 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අයැදුම්පත්

කෑගල්ල වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

අංක 562/1A, නුවර පාර,

මීපිටිය,

කෑගල්ල.

0777844583  /  0727844583  Mr Tissa Ranathunga

 

දිස්ත්‍රික් වැඩමුලු

අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙහි ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් අදාල දිසා වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල විසින් එක් දින වැඩමුලුවක් සංවිධානය කෙරේ. සැම වැඩමුලුවක ම ස්ථානීය වාර්තා (Updates) පැයෙන් පැය ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමග ඉදිරිපත් කෙරේ.

වැඩමුලු පහත දැක්වෙන පරිදි සැලසුම් කර ඇත.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය  

දිනය                - 2014.02.09

ස්ථානය           - ෆාර් ඉන් බීච් හෝටලය - සුදුවැල්ල පාර, හලාවත.

වේලාව             - 08.30 පැය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

දිනය                - 2014.02.10

ස්ථානය           - බ්ලු ස්කයි හෝටලය - මීගමුව පාර, කුරුණැගල.

වේලාව             - 14.00 පැය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිනය                - 2014.02.11

ස්ථානය           - පින්නලන්ද හෝටලය - පින්නවල, රඹුක්කන.

වේලාව             - 08.30 පැය

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2104 තරගකරුවන් හදුන්වාදීමේ වැඩසටහන් මාලාව

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ සදහා එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙන් සුදුසුකම් ලැබු ව්‍යවසායකයින් 15 දෙනා  වෙනුවෙන් ප්‍රචාරක අවස්ථා දැයට කිරුළ වැඩසටහන තුල ලබාදීමට බලාපෙරොත්තුවේ.

වැඩසටහන් විකාශය     - 2014.02.21, 22 සහ 23

විකාශ වේලාව              - 11.00 -12.00 hrs

අලුයම ව්‍යාපාරික සැසිය (Breakfast Business Forum)

අලුයම ව්‍යාපාරික සැසිය මහ බැංකු අධිපතිතුමාගේ ප්‍රධාන දේශනයක් සමගින් මෙරට ප්‍රබල සමාගමක සභාපතිවරයකු හෝ  ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයකුගේ දේශනයක් එක් කෙරේ. මේ සදහා විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඇමතිතුමා සහ ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා ද සහභාගීවේ.

 

ජයග්‍රාහකයින් තේරීම

මූලික වටය

මූලික අයැදුම්පත් කැවීම අවසන, අයැදුම්පත් ඇගයීමකින් පසුව අදාල ව්‍යාපාරික ආයතන වල ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණයකින් දිස්ත්‍රික්කයේ මුල් ව්‍යවසාය 15 තෝරා ගැනේ. විනිශ්චය මණ්ඩලය පිලිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක්, දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසාය මණ්ඩල තුනෙහි නියෝජිතයින් තිදෙනෙක් හා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ නියෝජිතයකුගෙන් සමන්විතවේ.

අවසන් වටය

වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල ජාතික සම්මේලනය නම් කරන නියෝජිතයකු සමග පිලිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක් හා දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසාය මණ්ඩල තුනෙහි නියෝජිතයින් තිදෙනෙකුගෙන් විනිශ්චය මණ්ඩලයසමන්විතවේ. අවසන් ජයග්‍රාහකයින් තෝරාගැනීම වාණිජ හා කර්මාන්ත ජාතික සම්මේලනයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරේ.

සම්මාන ප්‍රදානය

සම්මාන ප්‍රදානය දැයට කිරුළ ප්‍රධාන වේදීකාවේ දී සිදු කෙරේ. එම අවස්ථාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමග ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා,ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා සහ විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඇමතිතුමා  ද සහභාගීවේ.

 

 

සම්මානවර්ග දෙකකි

 1. දිස්ත්‍රික් සම්මාන
 2. කිරුළ සම්මාන

දිස්ත්‍රික් සම්මාන

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය  

 1. සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 2. මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 3. මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායක

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

 1. සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 2. මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 3. මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායක

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

 1. සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 2. මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායක
 3. මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායක

කිරුළ සම්මාන

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2014 - සුලු පරිමාණ ව්‍යාවසායකඅංශය

 1. ප්‍රථම ස්ථානය
 2. දෙවන ස්ථානය
 3. තෙවන ස්ථානය

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2014 - මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායකඅංශය

 1. ප්‍රථම ස්ථානය
 2. දෙවන ස්ථානය
 3. තෙවන ස්ථානය

රූපවාහිනී ව්‍යාපාරික කිරුළ 2014 - මහා පරිමාණ ව්‍යාවසායකඅංශය

 1. ප්‍රථම ස්ථානය
 2. දෙවන ස්ථානය
 3. තෙවන ස්ථානය

 

ප්‍රචාරණය

රූපවාහිනී ප්‍රචාරණය ප්‍රචාරක පට, අයැදුම්පත් කැදවීමේ දැන්වීම්, වැඩමුලු ස්ථානීය වාර්තා හා දිස්ත්‍රික් තුනෙහි ප්‍රමුඛ ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙණ වැඩසටහන් තුන දැක්විය හැක.

එමෙන්ම මුද්‍රිත මාධ්‍ය ප්‍රචාරණය දිවයින හා The Island යන පුවත්පත් වල අයැදුම්පත් කැදවීමේ දැන්වීම්, මුල් පිටුවෙහි Count Down දැන්වීම්, වැඩමුලු වාර්තා හා පුවත්පත් අතිරේක දෙකක් පළමුවැන්න සම්මාන උළෙල දින සහ දෙවැන්න සම්මාන උළෙලින් පසුව මගින් සිදු කෙරේ.

හවුල්කාර ආයතන

විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල ජාතික සම්මේලනය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් වානිඡ කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්‍යාපාර මණ්ඩලය

වයඹ වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

කෑගල්ල වානිඡ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය

උපාලි පුවත්පත් ආයතනය

ProgrammeDayTimeChannel
Yahapath Maharaja - Monday to Friday Daily 18.30 hrs Rupavahini
Water Margin Sunday 13 00 hrs Rupavahini
The X-Files Sunday 14.00 hrs Rupavahini
Abeetha Diyaniya Saturday 07.00 hrs Rupavahini
Podittange Hawasa, Monday to Friday Daily 16.30 hrs Rupavahini
Sindu Bahiravi - Monday to Friday Daily 19.30 hrs Channel Eye
Nilavi Malavi - Monday to Friday Daily 20.00 hrs Channel Eye
Athuru Mithuru Thursday 17.30 hrs Rupavahini
Robin Hood Daily 15.00 hrs Rupavahini
 
 

ඉරිදා උදේ 8.00ට රූපවාහිනිය අබියස රැස්වෙන පිරිස රටේ ආර්ථිකයට සක්‍රියව දායක කර ගන්නට රූපවාහිනී වැඩසටහනකට හැකිවීම විස්මයකි. එම විස්මිත සත්‍යය ප්‍රායෝගික යථාර්ථයක් කිරීමට රිවිදින අරුණැල්ලට හැකිවීම අපට ආඩම්බරයකි.

වස විසෙන් තොර කාබනික පොහොර යොදා ගෙවතු වගාවේ නිරතවන අයුරු කියා දෙමින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජාතියක් බිහි කිරීමේ උදාර මෙහෙවරට කැපවීම රිවිදින අරුණැල්ලේ අරමුණයි.

පුංචි විවේක කාලයක් පවුලේ පෝෂණය වෙනුවෙන් අර්ථ සම්පන්නව ගත කිරීමේ තෘප්තිය රිවිදින අරුණැල්ලේ ප්‍රේක්ෂක පිරිස මැනැවින් ග්‍රහණය ගැනීම සතුටට කරුණකි.

නැති ඉඩකඩ ගැන කථා නොකර ඇති ඉඩකඩක වගා කරන්නට සේම නාගරික සමාජයේ ජනතාවට ගෙවතු වගාවේ අර්ථසම්පන්න බව කියා දෙන්නට ජාතික රූපවාහිනියේ රිවිදින අරුණැල්ලට හැකිවිය.

එය සත්‍යයකි. විස්මයකි. සැබැවින්ම ආශ්චර්යයකි.

රිවිදින අරුණැල්ල රූපවාහිනියෙන් රටටම පෑයූ සොඳුරු අරුණැල්ලකි.

සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් කැපවුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මගේ ප්‍රශංසාව හිමිවේ.

 

දැයට කිරුළ ගී තරුව 2014

 


 

දැයට කිරුළ ගී තරුව 2014 ට
සහභාගී වී දහසින් බැඳි පියලි සමගින් 
සම්මාන සහතික දිනාගන්න

ශ්‍රී ලංකා රූපාවාහිනී සංස්ථාව,ශ්‍රී ලංකා යූත් සමග තුන්වන වරටත් සංවිධාන කරන “ දැයට කිරුළ 2014“ ගායනා අභිෂේක තරඟය මෙවරද පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. වයස අවු 18 - 29 අතර කුරුණෑගල, කෑගල්ල සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවල වල ජීවත්වන තරුණ තරුණියන්ට මේ තරඟයට සහභාගිවිය හැකිය. ජයග්‍රාහකයින්ට වටිනා ත්‍යාග සහ සහතික පිරිනැමේ. දැයට කිරුළ 2014 ජාතික ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව පැවැත්වෙන මේ තරඟය දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන භූමියේ ජාතික රූපවාහිනී මැදිරියේ පැවැත්වෙන අතර එය සජීව ලෙස විකාශය කෙරේ. සම්මුඛ පරික්ෂණ පහත සඳහන් ස්ථාන වලදී පෙ. 09.00 සිට ප.ව 04.00 දක්වා පැවැත්වේ. ජනවාරි 17 පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය - හලාවත - කොළඹ පාරේ පබ්බල ජල ජීවී අභිජනන මධ්‍යස්ථානය, ජනවාරි.18 කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල නුවර පාරේ නො.350 kandyan reach hotel, ජනවාරි19 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - රඹුක්කන පින්නවල පින්නලන්ද හෝටලය. තරඟකරුවන් තමන්ගේ ජීව දත්ත පිටපතක් සහිතව පැමිණිය යුතුය.


Krishna Kumaruge Kathawa
Soon On....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Kela Raajje
Soon On.....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Rori
Soon On....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Khan Kluay Movie
Soon on.....
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Podittange Hawasa - Samagi Podiththo
Monday to Friday at 16 30 hrs
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Podittange Hawasa - Panamure Neyo
Monday to Friday at 16.30 hrs
Dubbed in to Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Athuru Mithuru
Thursday at 17.30 hrs
Dubbed in to Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
 
 

Live Telecast of "Kandy Dalada Perahera"

via satellite on 10th August 2014

Technical Details for down linking purposes

Satellite                               : ASIASAT - 5 ( 100.5 degrees East)

Center  Frequency                : 3905 MHz (C Band)

Bandwidth                           : 4.6 MHz

Polarization                         : Horizontal

FEC                                    : 3/4

Symbol Rate                        : 3.6Ms/s

Roll off                                : 0.25

Modulation                           : DVB-S2, 8PSK

Compression                        : MPEG-4/H.264, 4 2 0

Video                                  : SDTV, 625/50 PAL, Aspect ratio 4:3

Audio                                  : Channel 1 & 2 : Mix of Sinhala commentary (Mono)

                                             Channel 3 & 4 : Mix of English Commentary (Mono)

Encryption                           : None (Free to Air)

Test feed                             : 1100-1130 GMT (0430-0500 p.m local time)

Test & programme feed        : 1400-1830 GMT(0730- 1200 p.m local time)

                                            (Programme is scheduled to start at 1500 GMT)

                                             0830 p.m local time)

DSNG uplink location Tel       : + 94-773 011 126 (Mr. Amaranath )

 

Rohan Perera

Deputy Director General (Engineering)

Sri Lanka Rupavahini (TV) Corporation

 

Mobile : +94-712 756 415

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 අප අමතන්න

රිවිදින අරුණැල්ල

ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාව,

කොළඹ 07.

දුරකථන : 011 2594902

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

උදයද සිල්වා (කෘෂි විද්‍යාඥ)

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

රිවිදින අරුණැල්ලේ අතීතය

රූපවාහිනී මාධ්‍ය කලාව ප්‍රායෝගික හා සුභදායක දිශාවන් කරා ගමන් කළ නව සංකල්පයෙන් 2002 වසරේ මැද භාගයේදී ඉස්මතු විය. එය රූපවාහිනී අසිරිමත් ගෙවත්තයි. මෙම වැඩසටහන ආරම්භ වුයේ ජාතික රූපවාහිනියේ නුගසෙවණ නම් වූ උදා විකාශන වැඩසටහන තුළින්ය.

දෘශ්‍ය මාධ්‍ය නාලිකා තුළ නොවැදගත් කාලයක් ලෙස සලකුණු වූ උදය වරුව මිළ අධික අගනා විකාශ කාලයක් බවට පත්කළ වැඩසටහන නුගසෙවණයි. එය රූපවාහිනී ක්‍ෂෙත්‍රයට නව සංකල්පයක් හදුන්වා දුන් පුරෝගාමී වැඩසටහනක් ලෙස හැඳින්විය හැක. ව්‍යාපාරික ක්‍ෂෙත්‍රය තදින් බැඳගත් වැඩසටහනක් බවට පත්වු නුග සෙවණ තුළ අසිරිමත් ගෙවත්තට හිමි වුයේ අද්විතිය ස්ථානයකි. නුගසෙවණ තුළ තිබු සිමිත විකාශන ඉඩකඩ ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන පුළුල් අවකාශයක් නොතිබුණ බැවින් එය වෙනම වැඩසටහනක් ලෙස ඉරිදා උදේ 8.00ට රිවිදින අරුණල්ල නමින් නිෂ්පාදනය විය.

විවේකය එලදායි හා අර්ථවත් එකක් බවට පත්කරවමින් තමාගේම ගෙවත්තක් තනාගැනීමට ජනතාව පොළඹවන රූපවාහිනී වැඩසටහනක් ලෙස, ඉරිදා උදේ 8.00ට විකාශය කිරිම තුළින් එය තවදුරටත් ජනතා ආකර්ෂණය දිනාගත් වැඩසටහනක් බවට පත්විය.

රූපවාහිනී පරිශ්‍රය තුළ තනා ඇති ගෙවත්තක ආදර්ශය පසුබිම් කර ගනිමින් ගෙවතු වගාවේ සාර්ථකත්වයට තුඩු දෙන දැනුම හා ආකල්ප වර්ධනය ඇති කරවන පරිදි කෘෂි විද්‍යාඥවරයකු වූ උදය ද සිල්වා මහතා ප්‍රධාන කොට නිවේදිකාවකගේද සහය ඇතිව වැඩසටහන නිර්මාණය වේ.

ප්‍රථම වතාවට මාධ්‍ය ආයතනයක සජීවි ගෙවතු පරිශ්‍රයක් නිර්මාණය වූයේ අසිරිමත් ගෙවත්ත සඳහාය. එය මේ වනවිට “ රිවිදින අරුණැල්ල“ වැඩසටහන සදහා ඉතා සක්‍රීයව සාරවත් ගෙවත්තක් බවට පත්කරගෙන තිබේ.

වස විසෙන් තොර ආහාර වේලක් තමාගේ ගෙවත්ත තුළින්ම ලබා ගැනීමට ජනතාව යොමු කරන රිවිදින අරුණැල්ල කාබනික පොහොර භාවිතය හා ස්වභාවික පළිබෝධ මර්ධනය හා උපක්‍රම පිළිබද දැනුවත් කරයි. මේ වන විට මෙම වැඩසටහන් මාලාව හරහා දුර්ලභ ගණයේ භෝග විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රේක්‍ෂකයන් විසින් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර එම බෝග ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු සිදුකර ඇත.

ඉරිදා උදය වරුවේ විකාශය වීම තුළින් විවිධ වෘත්තිකයන් මෙම වැඩසටහන වටා රොක් විය. වෛද්‍යවරුන්/ඉංජිනේරුවන් ආදී රජයේ පරිපාලන නිලධාරීන් සෞඛ්‍යයට හිතකර ව්‍යායාමයටත් නිවසේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ආහාර නිපදවා ගැනීමටත් තම ගෙවත්ත උපයෝගී කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකිවී ඇත. කඩපිලේ ගනුදෙනුව අවමකර ගැනීමට හැකි වීම නිසා තම ආර්ථිකය ඉහළ නංවා ගැනීමට මෙම වැඩසටහන පිටිවහලක් වී ඇත.

රිවිදින අරුණැල්ල වැඩසටහනේ තේමා සංකල්පය තව දුරටත් ජනගත කොට ගෙවතු වගා සංකල්පය පුළුල් ප්‍රචාරයක් ලබාදීමේ අරමුණෙන් තවත් වැඩසටහන් මාලාවක් නිෂ්පාදන විය. එය “රන් අස්වනු මංගල්‍යයයි. මෙහි තේමා පාඨය වුයේ “ස්වයංපෝෂිත දේශයකට රූප මාධ්‍යයේ පෙරගමන්කරු යන්නයි“. මෙය ගෙවතු වගා තරගාවලියක ස්වරූපයෙන් දියත් කළ රූපවාහිනී වැඩසටහන් මාලාවකි.

ජාතික නාලිකාවෙන් ප්‍රථම වරට හොඳම ගෙවත්ත (2008 වසරේදී) තේරීමේ දීප ව්‍යාප්ත ගෙවතු තරගාවලියක් ඇරඹිය. එහිදී තරග කණ්ඩායම් 4ක් යටතේ මෙහෙය විය.

1.හොදම තෙත් කලාපීය ගෙවත්ත

2.හොදම වියළි කලාපීය ගෙවත්ත

3.හොදම පාසැල් ගෙවත්ත

4.හොදම මහල් නිවාස වගාව

එම තරගවලියේ පළමු අධීක්ෂණ කටයුතු පේරාදෙණිය කෘෂි විද්‍යා පීඨයේ කෘෂි විද්‍යාර්තීන් විසින්ද, අවසාන වටය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි පීඨයේ මහාචාර්ය වරුන්ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල් තුමා සහ කෘෂි විද්‍යාඥ උදය ද සිල්වා මහාත විසින් සිදුකෙරිණි.

ජයග්‍රහණයන් සදහා වටිනා තෑගි මුදල් පිරිනැමිණි.

ඒ අනුව පළමු ස්ථානය ලබා ගත් ජයග්‍රහකයාට ස්ටර්ලින් ඔටෝමොබයිල් පෞද්ගලික සමාගම වෙතින් FAW ද්විත්ව වායුසමීකරණ වෑන් රථයක් පිරිනමන ලදී. දෙවන ස්ථානය සදහා සෙනාරෝ මෝටර්ස් වෙතින් ත්‍රීවිල් රථයක්ද තෙවන ස්ථානය සදහා අබාන්ස් වෙතින් පියාජෝ මෝටර් සයිකලයක් සහ සැනසිලි තෑගි ලෙස අබාන්ස් වෙතින් හිරෝ ස්ට්‍රිම් මෝටර්සයිකල් 20 පිරිනමන ලදි.

මහල් නිවාස සදහා ප්‍රථම ස්ථානයට මල්ලිකා හේමචන්ද්‍ර වෙතින් රු.50.000 ක චෙක්පතක් සහ සැනසිලි තෑගි සඳහා රු10000 චෙක්පත් 5ක් ලබාදෙන ලදි.

පාසල් ගෙවතු සදහා සදීපා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගෙන් රු ලක්ෂ 5ක චෙක්පතක් හා වටිනා පොත් ලබාදෙන ලදි.මෙවන් සුවිසාල තෑගි ප්‍රමාණයක් ලබාදුන් වෙනත් කෘෂිකර්ම වැඩසටහනක් මින් පෙර රූපවාහිනි මාධ්‍ය ක්‍ෂෙත්‍රය තුළ නොතිබුණි. අනුග්‍රාහක භවතුන් පිරිසක් මෙම වැඩසටහනට අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීමද විශේෂයකි. තෑගි ලබාදීමට වඩා ජනතාව ගෙවතු වගාව කෙරේ අවධිගත කිරීමට හා ඊට උත්තේජනයක් සැපයීමට හැකිවීම මෙම වැඩසටහන ලද ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. මෙම තරගාවලිය ලබාගත් ජනතා ආකර්ශනය මත එහි දෙවන අදියර 2009 වසරේදි ඇරඹිණි. මෙවැනිම ලක්‍ෂ ගණනේ තෑගි ලබාදීමට අනුග්‍රාහක භවතුන් හා එක්වෙමින් රූපවාහිනී සංස්ථාව පෙරමුණ ගත්තාය.

අසිරිමත් ගෙවත්ත, රිවිදින අරුණැල්ල, රන් අස්වනු මංගල්‍යය යන සියලු මාලා වැඩසටහන්වල අරමුණු වුයේ රටේ කෘෂි ආර්ථික පෙරළියකට සක්‍රියව හා වක්‍රාකාරව උරදීමත් ජනතා පරිභෝජනය සඳහා පවුල් ඒකකය තුළ ස්වයං පෝෂිත ආහාර රටාවක් නිර්මාණය කරගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකසා දීමත්ය.

“අපි වවමු රට නගමු“ නමින් රජය දියත් කල දේශිය ආහාර දිරිගැන්වීමේ ජාතික මෙහෙයුමට පූර්වගාමි හා සමාගමී මාධ්‍ය ප්‍රචාරයක් ලබාදීම සඳහා මෙම වැඩසටහන තුළින් ඉටුවුයේ නොමද මෙහෙවරකි.

වසර 10ක් පුරා අඛණ්ඩව වැඩසටහන පවත්වාගෙන යෑමට හැකිවුයේද එහි ඇති අනම්‍ය ප්‍රේක්‍ෂක ඉල්ලුම හා එහි ඇති වැදගත්කම නිසාය.

තවදුරටත් වැඩසටහනේ මුහුණුවර හා අන්තර්ගතයේ හරබර සමබරතාවය පවත්වා ගනිමින් සෑම ඉරිදාවකම පෙරවරු 8.00 ට රිවිදින අරුණැල්ල නමින් ඔබේ ආලින්දයට පැමිණේ.

                                   

 

The Sensitive Samurai
Soon on...
Dubbed In Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant: Thusitha Vidanapathirana
Water Margin
Sunday at 13.00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
The X-Files
Sunday at 14 00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Yahapath Maharaja
Monday to Friday at 18 30 hrs
Dubbed in to Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransirilal
Dubbing Assistant:
Sindu Bahiravi
Monday to Friday at 19.30 hrs
Sub Titled in Sinhala - Telecast on NethraTV
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Nilave Malare
Monday at 20.00 hrs
Sub Titled in Sinhala - Telecast on NethraTV
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Abeetha Diyaniya
Saturday at 07.00 hrs
Sub Titled in Tamil
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant:
Viva Cuba
Soon on...
Dubbed in to Sinhala
Dubbing Producer: Athula Ransriilal
Dubbing Assistant:
Robin Hood
Monday to Friday at 15.00 hrs
Sub Titled in Sinhala
Subtitle Producer: Athula Ransirilal
Subtitle Assistant: