ProgrammeDayTimeChannel
Abeetha Diyaniya Saturday 07.00 hrs Rupavahini
Sindu Bahiravi - Monday to Friday Daily 19.30 hrs Channel Eye
Nilave Malave - Monday to Friday Daily 20.00 hrs Rupavahini
Susuran Daily 15.00 hrs Rupavahini
Kumbichchi Daily 16.30 hrs Rupavahini
Mayawarunge Lokaya Daily 16.00 hrs Rupavahini
Janahithakaami Rajiniya Daily 18.30 hrs Rupavahini
Andaregen Passe Saturday 19.30 hrs Rupavahini
Fairy Tale Theatre Monday 17.00 hrs Rupavahini